تبلیغات
I and you - نمونه سوالات زبان فارسی1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات زبان فارسی1

باسمه تعالی

15 : سؤالات امتحان درس : زبان فارسی ( 1 ) رشته : عمومی

الف ) زبان شناسی ( 4 نمره )

 

1 اگر انسان از زبان بی بهره بود چه مشكلاتی در زندگی روزمره برایش پیش می آمد ؟

 

1

 

2 بازاریان و واعظان از كدام گویش استفاده می كنند ؟

 

0/75

 

3 به شكل هایی از یك زبان گفته می شود كه فقط در تلفظ با هم فرق دارند ؟

 

0/25

 

4 زبان شناسان چه عاملی را كه موجب تحول و تغییر در زبان می شود كنار می گذارند ؟

 

1/25

 

5 رابطه ی بین كلمات زیر را بنویسید .

 

ورزش و فوتبال هست و نیست خانه و منزل

 

0/75

 

ب ) دستور زبان ( 8 نمره )

 

1 در عبارت زیر خبر و صاحب خبر كدامند ؟

گنجشك ها با نوك باز بر شاخه ها چرت می زدند .

 

1

 

2 زمان افعال زیر را بنویسید .

 

گفتم گفته بودم می گویم بگویم

 

1

 

3 ساخت اسم های زیر ( مشتق - مركب - ساده ) را بنویسید .

 

هوش گلدان كتاب خانه

 

1/5

 

4 هسته ی گروه اسمی زیر را مشخص كنید .

 

هر درخت میوه دار همین دو كتاب جغرافی

 

1

 

5 برای نمودار مقابل جمله بسازید . جمله

گزاره

نهاد مفعول متمم فعل

 

..............................................................................

 

1

 

بن ماضی ، بن مضارع ، صفت مفعولی بسازید . « دیدن » 6 از مصدر

 

0/75

 

7 برای نمودار مقابل گروه اسمی مثال بیاورید . گروه اسمی

صفت اشاره هسته صفت بیانی

 

1/5

 

8 نقش نما را در جمله زیر مشخص كنید .

 

او را نصیحت كردم .

 

0/25

 

پ ) نگارش ( 5 نمره )

 

1 رعایت علایم نگارشی مربوط به كدام ویرایش است ؟

 

1

 

2 چرا خط تحریر خط معیار است ؟

 

0/75

 

3 ویرایش كنید .

 

زندگی نامه بیوگرافی و حسب حال اتوبیوگرافی دو حوزه ، مهم نگارشی هستند .

 

1

 

4 از میان واژه های زیر كدام واژه ها در فارسی با معنی مفرد به كار می روند ؟

خواص ، حقوق ، كتب ، اسلحه

 

1

 

5 كسی كه یك نوشته را از جهات گوناگون بازبینی می كند چه نام دارد ؟

 

1/25

 

ت ) املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

 

1 املای درست گروه كلمات زیر را بنویسید .

 

تواضع و افتادگی - نامه و تومار - غریب و آواره - قنا و ثروت

 

1

 

2 ویرایش كنید .

 

آیا كی مسافرت كنیم .

 

1

 

3 در كدام گروه كلمات حرف میانجی دیده می شود ؟

شادی دل ها - كندویِ عسل - ماهی سرخ - همای سعادت

 

1

 

20 « موفق باشید »

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی