تبلیغات
I and you - نمونه سوالات ادبیات 1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات ادبیات 1

باسمه تعالی

15 : سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 1 ) رشته : عمومی ساعت شروع : 30

الف ) معنی و ابیات و عبارات را به نثر روان بنویسید . ( 6 نمره )

1 قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش متّصل گردان به دریاهای خویش

1

2 بدو گفت اریدون که رستم تویی بکُشتی مرا خیره از بد خُویی

1

3 از آن پس بسازید سهراب را ببندید یک شب بر او خواب را

1

4 ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت دو چندان می شکفت و برگ می کرد

1

5 جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا نماند در این خانه ی استخوانی

0/5

6 مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند .

0/5

7 سرسان مشو ، عدو / قُبحی ز من مجو

0/5

یعنی چه ؟ « در چاره گری زبان کشیدن » 8

0/25

9 مدتی بود که پیرمرد افتاده بود .

0/25

ب ) معنی لغات را بنویسید . ( 2 نمره )

1 - دو دست را تا کُلّه نمایان ساخت ( ) - قندیل های درخشان ( )

- هر که در مسلخ گرمابه بود ( ) - تاریخ مشیت باری تعالی است ( )

- تو پور گو پیلتن رستمی ( ) - مساجد نزدیک بود به دارالاماره ( )

- دلق ( ) - او به جست و جوی تسلّایی می رفت ( )

ج ) دانش های ادبی ( 3 نمره )

1 قالب چهار پاره از چه دوره ای رایج شد و برای چه مطالبی مناسب است ؟

0/5

2 دو مورد از مسائلی که در ادبیات پایداری طرح می شوند را بنویسید .

0/5

کدم آرایه ی ادبی بارز « بیستون بر سر راه است مباد از شیرین خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید » 3 در بیت

است ؟

0/5

0/ 4 قدیم ترین ، محبوب ترین نوع ادبی در میان ملت ها ..................... است . 25

5 مجموعه مقالات طنز آمیز دهخدا با چه نامی به چاپ رسیده است ؟

0/25

6 نام صاحبان آثار زیر را بنویسید .

- لیلی و مجنون ( ) - مثنوی معنوی ( )

- با کاروان حلّه ( ) - سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ ( )

1

د ) درك مطلب ( 4 نمره )

جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود . » 1 با توجه به

چنان که گفته اند : بزرگی ، خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را و در هر که این دو گوهر یابی چنگ در وی زن

« و از دست مگذار که وی همه را به کار آید

! هنر به چه چیز تشبیه شده است ؟

چیست ؟ « گوهر تن » ! منظور از

! به نظر نویسنده چه کسی برای همنشینی مناسب است ؟

را به چه چیزهایی بی ارتباط دانسته است ؟ « بزرگی » ! نویسنده

2

رخت بر بستن کنایه از چیست ؟ « چو رخت خویش بربستم از این خاك » 2 در مصراع

0/5

یعنی چه ؟ « دمار از جان این غولان کشم سخت » 3

0/5

بیان کنید . « مردی از شرق برخاست / آسمان را ورق زد » 4 منظور شاعر را از

0/5

کنایه از چیست ؟ « سر مهتری زیر گرد آوردن » 5

0/5

ه ) خودآزمایی ( 4 نمره )

1 در صدر اسلام از مسجد چه استفاده هایی می شده است ؟

0/5

2 در کشته شدن سهراب چه کسانی مقصر بودند ؟

0/5

چیست ؟ « طوطی و بقّال » 3 اصلی ترین هدف و پیام داستان

0/5

چیست ؟ « به آتش های تُرك و خون تازیک » 4 در مصراع مقابل منظور از

0/5

به چه سنّتی اشاره دارد ؟ « مادرم / آب و آیینه و قرآن در دست / روشنی در دل من می بارد » 5 شاعر در

0/5

چیست ؟ « هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند » 6 منظور از جمله ی

0/5

چیست ؟ « بوی مدینه می آید ، این را از نم نم باران فهمیدم » 7 مقصود نویسنده از

0/5

چه کسانی می باشند ؟ « اهرمن » و « مرغ اسیر » 8 منظور از

« ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است »

« آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است »

0/5

و ) شعر حفظی ( 1 نمره )

1 در روی تو سرّ صنع بی چون چون .......................................... پیداست

0/5

2 خلوتیان آسمان .................................. روح ....................... ، عقل خمار می رسد

0/5

20 « موفق باشید »

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی