تبلیغات
I and you - نمونه سوالات زیست 1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات زیست 1

باسمه تعالی

15 : سؤالات امتحان درس : علوم زیستی رشته : عمومی ساعت شروع : 30

1 نظریه خلق الساعه را تعریف كنید و بنویسید از چه زمانی وجود داشته است ؟ 1

2 علوم زیستی كاربردی را تعریف كرده مثال بزنید . 1

3 الف ) كار غشاء پلاسمایی چیست ؟ ب ) جنس غشاء پلاسمایی چیست ؟ 1

4 هر یك از فعالیت های زیر در كدام اندامك درون سیتوپلاسم صورت می گیرد ؟

الف ) نقل و انتقال مواد ب ) آزاد كردن انرژی ج ) ذخیره آب د ) ترشح مواد

1

5 ماده آلی را تعریف كرده و دو نمونه از مواد آلی را نام ببرید . 1

6 وظایف یا نقش پروتئین ها را بنویسید . ( دو مورد ) 1

7 در فتوسنتز چه مواد خامی مصرف می شود و محصولات فتوسنتز چیست ؟ 1

8 كوتیكول چیست ؟ 1

9 به ترتیب نوع قند در میوه ها ، شیر و شكر چه نام دارد ؟ 1

10 اسید آمینه های اساسی را تعریف كنید . 1

11 هر یك از بیماری های زیر در اثر كمبود چه نوع ماده معدنی بوجود می آیند ؟

الف ) گواتر ب ) نرمی استخوان ج ) آنمی د ) كرتیتیسم

1

در بدن چیست ؟ 1 A 12 نقش ویتامین

13 نوكلئوتید چیست ؟ هر نوكلئوتید از چند قسمت ساخته شده است ؟ 1

14 هرم انرژی را تعریف كنید . 1

15 عوامل مهم پوسیدگی را نام ببرید . 1

16 جدول زیر را كامل كنید .

گروه های خونی

A B یا A ماده

ندارد B B و A B یا A ضد ماده

1

17 اصطلاحات زیر را تعریف كنید .

باكتریهای شوره گذار باكتریهای تثبیت كننده نیتروژن

1

18 مهمترین مشكلات زیاد شدن جمعیت و بی توجهی به محیط چیست ؟ 1

19 بدن انسان چگونه از خود در برابر ویروس دفاع می كند ؟ 1

20 پادتن چیست و چرا گفته می شود عمل پادتن ها اختصاصی است ؟ 1

20 « موفق باشید »

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی