تبلیغات
I and you - نمونه سوالات دین و زندگی 1

I and you
 

جاوا اسكریپت

تماس با ما
.


استخاره آنلاین با قرآن کریم
نمونه سوالات دین و زندگی 1

باسمه تعالی

موضوع امتحان : دین و زندگی ١

رشته وپایه : اول عمومی

نام و نام خانوادگی                      : نام دبیر :                   نام كلاس:                   شماره كار:                 بارم

اندیشه كن آنگاه بگوی تا از لغزشبر كنار باشی. امام علی (ع)

 

الف) سوالات تشریحی

 

١/ ١-استدلال حضرت ابراهیم (ع) در پرستشخداوند چه بود ؟ ٥

١/ ٢-((قدرت تفكر )) و ((قدرت انتخاب )) هر یكچه تاثیری در كمال انسان دارند ؟ ٥

١/ ٣-تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها را توضیح دهید و مثال بیاورید . ٥

٤-چرا خداوند مبداء و سرچشمه خوبی ها است ؟ توضیح دهید . ١

٥-ارتباط (( ایمان و شناخت)) را بیان نمائید . ١

 

./ ٦-چگونه (( قلب)) كانون وجود آدمی است ؟ ٥

./ ٧-از راههای تحصیلی ایمان (( توجه به نعمتها و لطفهای خداوند به انسان )) را توضیح دهید . ٥

٨-از دیدگاه امام خمینی (ره) چرا باید جهاد اكبر (( خودسازی )) را از نوجوانی شروع نمود ؟ ١

 

پایان صفحه اول - بقیه در صفحه بعد

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

نام و نام خانوادگی : نام دبیر : نام كلاس: شماره كارت : بارم

 

ب ) پاسخ كوتاه بدهید

 

٩-منظور از (( بی نهایتطلبی)) در انسان چیست ؟ ١

١٠ -من هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی در زندگی انتخاب می كنم ، زیرا هدف های…………..………………..

 

مانع رسیدن به هدف های جاوید می شود .

./٥

١١ - (( عمل صالح )) وقتی ارزشمند است كه………………………………………………………………………………………

 

./٥

./ ١٢ - چگونه می توان ایمان را تقویت نمود؟ (ذكر ٢ مورد ) ٥

ج ) اصطلاحات قرآنی را به طور كامل معنا كنید :

 

١٣ -علیم :

 

١٤ -مدبر :

 

١٥ -محیی :

 

١٦ -اسماء الحسنی :

 

٢

 

د ) مفاهیم قرآنی

 

١٧ -با توجه به آیات مورد نظر ، صفات الهی را استخراج نمائید و توضیح دهید .

 

الف) (( یا ایها الناسانتم الفقراء الی الله هو الغنی الحمید )) فاطر ١٥ ب) (( وجعلوا لله شركاء الجن و خلقهم )) انعام ١٠٠

صفات ثبوتی :

 

صفات سلبی :

 

٢

 

ه ) بررسی آیات و احادیث

 

١٨ -ارتباط آیه و حدیثرا با قسمت مقابل مشخصكنید :

 

١-و نحن اقرب الیه من جبل الورید(ق ١٦ ) الف ) در زمین برای اهل یقین نشانه هاستو نیز در خودتان آیا نمی نگرید ؟

٢٠ ) ب ) آن چنانكه شایسته معرفتتوست، تو را نشناختیم . - ٢-و فی الارضایات للمومنین و فی انفسكم افلا تبصرون زاریات( ٢١

٣-سبحان الذی خلق الازواج كلها (یس ٣٦ ) ج ) چگونه از تو غافل باشم وقتی كه تو با من هستی

٤-ماعرفناك حق معرفتك(( حضرت رسولص)) د ) پاك و منزه است خداوندی كه همه چیز را زوج آفرید

جمع كل بارم ١٦

موفق و موید باشید .

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط محمد طیرانی __ حسین اسدزاده
[ طراحی : www.mihanblog.com ] [ I and YOU ]

ابزار امتیاز دهی